r-m studio

ul. Skierki 7/49
20-601 Lublin

info@r-mstudio.com

+48 693 352 558
+48 791 030 659

Instagram
Facebook

projekt
12
rok
2020

Site Mirador to natura – kamienisty szlak, klify, przestrzeń i siła oceanu. Zaprojektowana sieć ścieżek na terenie tworzy otwarty „park”, daje możliwość obcowania z naturą oraz wyłączenia się od zewnętrznych bodźców współczesności. Główna ścieżka prowadzi wzdłuż klifów pomiędzy ruinami Zavial Battery Garrison i Zavial Battery, miejscem kontemplacji, parkingiem z miejscem informacyjnym, a także plażami: Zavial i Ingrina. Przy trakcie pieszym wyznaczono ścieżki drugiej kategorii, a także dodatkowe punkty widokowe na klifach i wzniesieniu na północy, do obserwacji z różnych, dalszych perspektyw. Na całym terenie zaplanowano także miejsca odpoczynku oraz punkty informacyjne. Zaprojektowane ścieżki są ściśle związane z krajobrazem, wykorzystano naturalne materiały takie jak: kamień, lokalna gleba – terra rosa, a także stalowe elementy w miejscach o trudniejszym dostępie. Dodana struktura i ingerencja architektoniczna ma jedynie uzupełniać przyrodę i sprawiać wrażenie istniejącej w tym miejscu od zawsze.

Miejsce kontemplacji
Ścieżki w naturalnym, pustym krajobrazie i obcowanie z nim uspokaja i stwarza warunki do myślenia i refleksji. Ścieżka prowadzi do obiektu architektonicznego – miejsca wyciszenia i kontemplacji. Wchodząc do niego, przenosimy się z otwartego terenu do ograniczonego ścianami i dachem budynku tylko z jednym widokiem wewnątrz. Odseparowanie z trzech stron od zewnętrza daje poczucie odcięcia i skupienia na tym co czujemy, widzimy i słyszymy przed sobą – ocean i fale. Jest to odwrotność otwartego horyzontu, czego doświadczamy w całym parku – tutaj mamy skadrowany widok na ocean i jego bezkres. Prosta forma budynku, lekko wysunięta na klifie, celowo nie dominuje nad krajobrazem, a wręcz jest z nim powiązana. Wewnątrz budynku znajduje się tylko ławka i natura.

1-miejsce informacyjne i parking; 2-ruiny Zavial Battery Garrison; 3-ruiny Zavial Battery-punkt widokowy; 4-Mirador-miejsce kontemplacji; 5-plaża Zavial; 6-plaża Ingrina

3 nagroda – Międzynarodowy Konkurs Site Mirador organizowany przez ArkxSite -> link